Voor Zorg

Coable inzetten binnen de Zorg.

Coable is een eenvoudig te gebruiken ISMS. Essentieel onderdeel van het Management Systeem zijn de beheersmaatregelen die genomen (dienen) te worden om aan normeisen te voldoen. Er zijn een heel aantal verschillende normen en toetsingskaders op het gebied van informatiebeveiliging in gebruik. Coable heeft een aantal hiervan als standaard functionaliteit opgenomen. Daarnaast is het mogelijk om eigen/custom toetsingskaders binnen Coable in gebruik te nemen. De toetsingskaders aanwezig in Coable voor zorginstellingen zijn:

NEN 7510

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor Informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De NEN 7510 is gebaseerd op de ISO 27001 en kan gezien worden als een aanvulling, of uitbreiding, op de internationale ISO27001 om deze specifiek te maken voor de (Nederlandse) zorgsector. Ook de NEN 7510 bestaat uit twee delen (NEN 7510-1 en 7510-2) waarbij het eerste deel certificeerbaar is.

NVZ/NFU gedragslijn

In de norm NEN 7510 is de praktische uitwerking onvoldoende nader gespecificeerd. Elke zorginstelling is nu in zekere mate vrij om deze eisen te interpreteren. Hierbij ontbreekt consensus over wat een passende mate van informatiebeveiliging is, ook met inachtneming van andere voorwaarden zoals de stand der techniek en patiëntveiligheid. Om tot een best practice binnen de sector te komen, hebben de NVZ en de NFU als onderdeel van de routekaart de gedragslijn ‘toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers versie 1.0’ (hierna: de NVZ/NFU Gedragslijn) ontwikkeld. In oktober 2020 heeft het NVZ bestuur de NVZ/NFU Gedragslijn versie 1.0 goedgekeurd en vastgesteld. Ook het NFU bestuur heeft de Gedragslijn onderschreven.

Gerelateerde normen

Naast deze normen kunt u binnen Coable ook de beschikking krijgen over de volgende normen of toetsingskaders:

Custom

Zou u graag gebruik willen maken van een andere norm die niet ‘standaard’ aanwezig is in Coable? Dat kan. Met Coable is het mogelijk om andere normen toe te voegen en deze te gebruiken als onderdeel van uw ISMS, in een benchmark of voor een selfassessment.

Neem contact op

Kunnen we iets voor uw organisatie betekenen? Heeft u een vraag, of interesse in een demo van Coable? Neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

Demo aanvragenContact opnemen →
contact