Voor Overheid

Coable inzetten binnen de Overheid.

Coable is een eenvoudig te gebruiken ISMS. Essentieel onderdeel van het Management Systeem zijn de beheersmaatregelen die genomen (dienen) te worden om aan normeisen te voldoen. Er zijn een heel aantal verschillende normen en toetsingskaders op het gebied van informatiebeveiliging in gebruik. Coable heeft een aantal hiervan als standaard functionaliteit opgenomen. Daarnaast is het mogelijk om eigen/custom toetsingskaders binnen Coable in gebruik te nemen. De normen aanwezig in Coable voor overheidsinstellingen zijn:

Baseline Informatie­beveiliging Overheid (BIO)

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) beschrijft het basisniveau voor informatiebeveiliging dat gehanteerd wordt binnen de Nederlandse overheid, door Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. De baseline is vanaf januari 2020 van kracht. Dankzij de BIO is er nu één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele Nederlandse overheid. De BIO is gebaseerd op de ISO 27001 en ISO 27002 (versie 2017). Op specifieke beheersmaatregelen geeft de BIO een nadere invulling in de vorm van overheidsmaatregelen.

Norm ICT-beveiligings­assessments DigiD

De norm ICT-beveiligingsassessments DigiD (vanaf nu DigiD-norm) is bedoeld voor organisaties die DigiD gebruiken en jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment moeten doen. De DigiD-norm bestaat uit een twintigtal beveiligingsrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn een selectie van de richtlijnen uit het document 'ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties' van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Gerelateerde normen

Naast deze normen kunt u binnen Coable ook de beschikking krijgen over de volgende normen of toetsingskaders:

Custom

Zou u graag gebruik willen maken van een andere norm die niet ‘standaard’ aanwezig is in Coable? Dat kan. Met Coable is het mogelijk om andere normen toe te voegen en deze te gebruiken als onderdeel van uw ISMS, in een benchmark of voor een selfassessment.

Neem contact op

Kunnen we iets voor uw organisatie betekenen? Heeft u een vraag, of interesse in een demo van Coable? Neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

Demo aanvragenContact opnemen →
contact