Benchmarking

Prestaties van organisaties, producten, diensten met elkaar vergelijken.

Een benchmark is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten of diensten met elkaar worden vergeleken.

Met Coable is het mogelijk om een dergelijk vergelijkend onderzoek uit te voeren op basis van een ISO-norm of branchespecifiek toetsingskader. Leden van aangesloten brancheorganisaties, samenwerkingsverbanden of productieketens kunnen op deze manier het niveau van hun eigen beleid (pseudoniem) afzetten tegen dat van hun partners of branchegenoten. Hierdoor kunnen organisaties van elkaar leren. Ook een brancheorganisatie zelf krijgt op deze manier inzage in de sterke en zwakke ‘plekken’ in de branche. Dit is waardevolle informatie voor de dienstverlening aan de leden.

Wanneer een organisatie deelneemt aan een benchmark, voert deze een self-assessment uit waarin beheersmaatregelen/stellingen beoordeeld dienen te worden. In de beoordeling wordt gebruik gemaakt van voorgedefinieerde antwoorden om vergelijking tussen de ‘antwoorden’ mogelijk te maken. De benchmarkrapportage geeft vervolgens inzage in de status quo van de organisatie ten opzichte van de benchmarkgroep en (indien gewenst) een voorgedefinieerde baseline of ambitie-niveau.

Neem contact op

Kunnen we iets voor uw organisatie betekenen? Heeft u een vraag, of interesse in een demo van Coable? Neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

Demo aanvragenContact opnemen →
contact