Modules

Een pragmatisch Information Security Management System.

Risico analyse

Coable werkt vanuit risico’s. U start met het definiëren van de risico’s, waarbij u gebruik maakt van voorgedefinieerde risico’s binnen Coable of uw eigen risico’s vanuit Excel uploadt. Binnen de applicatie doet u vervolgens de risico-beoordeling (op kans en impact) en de risico-evaluatie.

Als u kwetsbaarheden voor uw organisatie hebt vastgesteld kunt u de ernst van de gevolgen bepalen indien deze zwaktes zouden worden uitgebuit. Vervolgens kunt u evalueren of een risico aanvaardbaar is en, indien dit niet het geval is, hier mitigerende maatregelen voor treffen. Hier koppelt u tot slot controlemiddelen aan, bepaalt het rest-risico en wijst dit toe aan een eigenaar.

Zo hebt u een 360 graden overzicht van de bedreigingen, uw beleid hiertegen en de opvolging ervan.

Overzicht van risico's

Overzicht van risico's

Risico behandeling

Risico behandeling

Risico evaluatie

Risico evaluatie

Borging beheers­maatregelen

Na de evaluatie van de risico’s in uw organisatie, koppelt vervolgens beheersmaatregelen aan de risico’s. U maakt hierbij gebruik van de in Coable aanwezige ISO normen en/of (eigen) toetsingskaders.

Aan de hand van begrijpelijke stellingen becijfert u het volwassenheidsniveau van uw organisatie. Daarbij kunt u onbeperkt stellingen delegeren naar verantwoordelijken binnen uw organisatie en hen bewijslast laten aanleveren ter ondersteuning.

Dankzij Coable brengt u zo eenvoudig in kaart waar uw organisatie staat en werkt u vervolgens gestructureerd – samen met uw collega’s – aan het continu verbeteren van uw informatiebeveiliging.

Overzicht van beheersmaatregelen

Overzicht van beheersmaatregelen

Evaluatie volwassenheidsniveaus

Evaluatie volwassenheidsniveaus

Detailscherm beheersmaatregel

Detailscherm beheersmaatregel

Continue verbetering en samenwerking

Voor de borging van informatiebeveiliging binnen uw organisatie biedt Coable verder functionaliteit op het gebied van continue verbetering en samenwerking. Zo kunt u in Coable taken en reminders definiëren, voor uzelf of collega’s. Daarnaast kunt u eigenaarschap voor risico’s en/of beheersmaatregelen toebedelen. Het is ook mogelijk om aanbevelingsverzoeken te versturen. Hierbij selecteert u beheersmaatregelen en geeft u collega's of partners de mogelijkheid om hun analyse van het volwassenheidsniveau en onderbouwing voor elk van deze beheersmaatregelen aan te geven. Tot slot is het met Coable ook mogelijk om uw organisatie te benchmarken met andere organisaties.

Aanmaken van een nieuwe taak

Aanmaken van een nieuwe taak

Inzending aanbeveling

Inzending aanbeveling

Deelname aan een benchmark

Deelname aan een benchmark

Rapportage

Coable ISMS biedt u helder inzicht in de resultaten van uw interne audits, benchmarks, de door u toegepaste controlemiddelen, geaccepteerde risico’s, een prioritering van de toepasselijke risico’s en de lijst van uitstaande taken. Met een druk op de knop genereert u bovendien rapportages waarmee management en u eenvoudig inzicht krijgen in waar de organisatie zich bevindt.

Zo vergelijkt u de organisatie gemakkelijk met een voorgaande periode, meet u de groei over tijd en voorziet u belanghebbenden in voor hun benodigde informatie.

Inzage in volwassenheidsniveaus

Inzage in volwassenheidsniveaus

Voortgang over tijd

Voortgang over tijd

Benchmark rapportage donut

Benchmark rapportage donut

Benchmark rapportage boxplot

Benchmark rapportage boxplot

Benchmark rapportage spin

Benchmark rapportage spin

Risico heatmap

Risico heatmap

Neem contact op

Kunnen we iets voor uw organisatie betekenen? Heeft u een vraag, of interesse in een demo van Coable? Neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

Demo aanvragenContact opnemen →
contact