Voor IT

Coable inzetten binnen de IT.

Coable is een eenvoudig te gebruiken ISMS. Essentieel onderdeel van het Management Systeem zijn de beheersmaatregelen die genomen (dienen) te worden om aan normeisen te voldoen. Er zijn een heel aantal verschillende normen en toetsingskaders op het gebied van informatiebeveiliging in gebruik. Coable heeft een aantal hiervan als standaard functionaliteit opgenomen. Daarnaast is het mogelijk om eigen/custom toetsingskaders binnen Coable in gebruik te nemen. De norm aanwezig in Coable voor IT-dienstverleners is:

ISO 27001/2

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Het biedt een managementkader voor het implementeren van een ISMS (informatiebeveiligingsbeheersysteem) om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van alle bedrijfsgegevens te waarborgen. De beheersmaatregelen die u kunt nemen om aan de normeisen van ISO 27001 te voldoen worden weergeven in de ISO 27002 norm.

Gerelateerde normen

Naast deze norm kunt u binnen Coable ook de beschikking krijgen over de volgende normen en toetsingskaders:

Custom

Zou u graag gebruik willen maken van een andere norm die niet ‘standaard’ aanwezig is in Coable? Dat kan. Met Coable is het mogelijk om andere normen toe te voegen en deze te gebruiken als onderdeel van uw ISMS, in een benchmark of voor een selfassessment.

Neem contact op

Kunnen we iets voor uw organisatie betekenen? Heeft u een vraag, of interesse in een demo van Coable? Neem dan contact met ons op. We horen graag van u.

Demo aanvragenContact opnemen →
contact